Головна сторінка Компанія Особлива інформація

Особлива інформація


 
07.11.2012  Зміна складу посадових осіб 
(Наглядова Рада)

12.10.2012  Зміна складу посадових осіб (Наглядова Рада)

03.08.2012  Зміна складу посадових осіб (Головний бухгалтер)

30.07.2012  Зміна складу посадових осіб (Головний бухгалтер)

29.05.2012  Зміна складу посадових осіб (Правління)

29.05.2012  Зміна складу посадових осіб (Наглядова Рада)

24.04.2012  Зміна складу посадових осіб (Ревізійна комісія)

23.04.2012  Зміна складу посадових осіб (Наглядова Рада)  

23.04.2012  Зміна складу посадових осіб (Ревізійна комісія)

27.03.2012  Зміна складу посадових осіб (Голова Правління)

05.03.2012  Зміна складу посадових осіб (Головний бухгалтер)

18.03.2013  Зміна складу посадових осіб (Наглядова Рада)

04.04.2013  Зміна складу посадових осіб (Наглядова Рада)

18.04.2013  Зміна складу посадових осіб(Ревізійна комісія)

22.04.2013  Зміна складу посадових осіб (Голова ревізійної комісії)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 р.

Відомості про власників акцій яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

15.04.2015  Зміна складу посадових осіб

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 р.

29.04.2015  Зміна складу посадових осіб

29.04.2015  Подовження повноважень правління

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 р.

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 р. 

24.04.2017 Значні правочини попереднє надання згоди

17.05.2017 Зміна складу посадових осіб (внутрішній аудитор) 

28.07.2017 Інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю

08.08.2017 Зміна складу посадових осіб (Наглядова рада)

30.08.2017 Зміна складу посадових осіб (Голова та Заступник Наглядової Ради)

08.09.2017 Про надання згоди на вчинення значних правочинів

22.09.2017 Зміна складу посадових осіб 

27.11.2017 Зміна складу посадових осіб 

08.12.2017 Зміна складу посадових осіб 

08.12.2017 Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10% статутного капіталу 

13.12.2017 Повідомлення про можливість реалізації переважного права на придбання акцій
 
06.03.2018 Зміна складу посадових осіб

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 р.

20.04.2018 Зміна складу посадових осіб 

20.04.2018 Про надання згоди на вчинення значних правочинів

03.10.2018 Зміна складу посадових осіб

19.10.2018 Зміна складу посадових осіб

20.11.2018 Повідомлення про можливість реалізації акціонерами переважного права при додатковій емісії акцій

24.01.2019 Про надання згоди на вчинення значних правочинів