Головна сторінка Довідка Що робити, якщо сталася страхова подія Обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів

Обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів


У разі настання дорожньо-транспортної пригоди, яка може бути   підставою   для   здійснення    страхового відшкодування (регламентної виплати),  водій транспортного засобу,  причетний до такої пригоди, зобов'язаний:

1.   дотримуватися передбачених правилами дорожнього руху обов'язків водія, причетного до дорожньо-транспортної пригоди;

2.   вжити   заходів  з  метою  запобігання  чи  зменшення подальшої шкоди;

3.   поінформувати інших осіб,  причетних до цієї пригоди, про   себе,  своє  місце  проживання,  назву  та місцезнаходження страховика та надати відомості про відповідні страхові поліси;

4.   невідкладно,  але не пізніше трьох робочих днів з дня настання    дорожньо-транспортної    пригоди,    письмово надати страховику,  з яким  укладено  договір  обов'язкового  страхування цивільно-правової   відповідальності повідомлення про дорожньо-транспортну  пригоду встановленого зразка,  а також відомості  про  місцезнаходження свого  транспортного  засобу  та пошкодженого майна,  контактний телефон та свою адресу. Якщо водій транспортного засобу з  поважних  причин  не  мав  змоги  виконати зазначений обов'язок, він має підтвердити це документально.

Увага! У разі порушення строків повідомлення без поважних на те причин, страховик після виплати страхового відшкодування має право подати регресний позов до страхувальника.

Перелік документів, необхідних для здійснення страхового відшкодування.

Для отримання страхового відшкодування потерпілий чи інша особа, яка має право на отримання відшкодування, подає страховику заяву про страхове відшкодування. У цій заяві має міститися:

1.     прізвище, ім'я, по батькові (найменування) заявника, його місце проживання (фактичне та місце реєстрації) або місце знаходження;

2.     зміст майнової вимоги заявника щодо відшкодування заподіяної шкоди та відомості (за наявності), що її підтверджують;

3.     інформація про вже здійснення взаєморозрахунки осіб, відповідальність яких застрахована, або інших осіб, відповідальних за заподіяну шкоду, та потерпілих;

4.     підпис заявника та дата подання заяви.

До заяви додаються:

Ø  паспорт громадянина, якщо заявником є фізична особа;

Ø  довідка про присвоєння одержувачу коштів ідентифікаційного номера платника податку (за умови його присвоєння), якщо заявником є фізична особа;

Ø  документ, що   посвідчує   право   заявника  на отримання страхового відшкодування (довіреність, договір оренди, свідоцтво на спадщину), у разі якщо заявник не є потерпілим або його законнім представником;

Ø  відомості про банківські реквізити заявника.

Документи надаються в оригіналі або належним чином оформленій копії. Належно оформленою копією документа є копія, посвідчена органом, установою чи організацією, що його видала, або нотаріально посвідчена.

Згідно даного виду страхування не відшкодовуються збитки за:

Ø   шкоду, заподіяну забезпеченому транспортному засобу, який спричинив дорожньо-транспортну пригоду;

Ø   шкоду, заподіяну життю та здоров'ю водія транспортного засобу, який спричинив дорожньо-транспортну пригоду;

Ø   шкоду, заподіяну при використанні забезпеченого транспортного засобу під час тренувальної поїздки чи для участі в офіційних змаганнях;

Ø   шкоду, пов'язану із втратою товарного вигляду транспортного засобу;

Ø  шкоду, заподіяну пошкодженням або знищенням внаслідок дорожньо-транспортної пригоди антикварних речей, виробів з коштовних металів, коштовного та напівкоштовного каміння, біжутерії, предметів релігійного культу, картин, рукописів, грошових знаків, цінних паперів, різного роду документів, філателістичних, нумізматичних та інших колекцій;

Ø  шкоду, заподіяну в результаті дорожньо-транспортної пригоди, якщо вона відбулася внаслідок масових заворушень і групових порушень громадського порядку, військових конфліктів, терористичних актів, стихійного лиха, вибуху боєприпасів, пожежі транспортного засобу, не пов'язаної з цією пригодою.