Головна сторінка Довідка Що робити, якщо сталася страхова подія Добровільне страхування відповідальності громадян за оплату вартості медичних та інших витрат під час перебування їх за кордоном

Добровільне страхування відповідальності громадян за оплату вартості медичних та інших витрат під час перебування їх за кордоном


При настанні страхової події Страхувальник зобов'язаний:
  1. Звернутися протягом 24 годин у компанію, що Асистує, за телефоном, зазначеному в Договорі страхування, для одержання медичної або іншої допомоги, передбаченою Програмою страхування.
  2. У випадку неможливості повідомити Асистанс у встановлений термін (стан шоку, коми, втрата свідомості та ін.), Застрахована особа або особа, що представляє його інтереси, зобов'язані повідомити про випадок з першою нагодою.
  3. При зверненні до медичної установи, Застрахована особа зобов'язана пред'явити договір страхування й документ, що засвідчує особистість.
  4. У випадку якщо медична допомога була оплачена Застрахованою особою самостійно, після повернення на територію України необхідно надати Страховику всю необхідну інформацію й документи, що підтверджують причини настання випадку й розмір понесених витрат.
Перелік документів, необхідних для одержання страхової виплати:
  1. Заява на виплату.
  2. Договір страхування.
  3. Оригінали деталізованих рахунків медичних установ, квитанції про оплату цих рахунків, рецепти лікаря та ін..
  4. Оригінали деталізованих рахунків інших установ, які надавали послуги Застрахованій особі.