Страхування від нещасного випадку


При настанні страхової події Страхувальник зобов'язаний:

  1. Повідомити Страховика (Асистуючу компанію) про настання страхової події протягом 2 робочих днів, якщо інше не передбачено Договором страхування.
  2. Надати Страховикові всю необхідну інформацію про страхову подію й документи, що підтверджують причини й обставини настання страхової події.
Перелік документів, необхідних для здійснення страхового відшкодування:

  1. Заява на виплату.
  2. Документи, що підтверджують факт і причини настання страхової події (довідка лікувально-профілактичної установи, акт про нещасний випадок на виробництві, листок тимчасової непрацездатності, довідка медико-соціальної експертної комісії про встановлення інвалідності, нотаріально засвідчена копія свідоцтва про смерть та ін.).
  3. У випадку смерті застрахованої особи Вигодонабувач або спадкоємець подає засвідчену копію свідоцтва про смерть застрахованого й документ, що підтверджує право на спадщину.